Każdy obywatel posiadający osiemnaście lat może zgłosić się do konkursu i wygrać bilety na letnią podróż po Europie. Właśnie rusza kolejna edycja programu DiscoverEU. Jest on organizowany przez Komisję Europejską.

Programem DiscoverEU zostaną objęci obywatele Unii Europejskiej urodzeni w okresie między 1 stycznia 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2001 r. (włącznie). Należy przy tym właściwie wypełnić wniosek internetowy. Podać prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu. Następnie po uzupełnieniu dostępnego na stronie formularza należy rozwiązać quiz oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytanie.

Specjalnie przygotowana komisja oceni zgłoszenia i wybierze laureatów w styczniu 2020r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, uzyskanych na podstawie quizu z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej.

DiscoverEU Podróż po Europie

Zwycięzcy odbędą podróż po Europie między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.

Zapraszam młodych ludzi ze wszystkich zakątków Europy do zgłoszenia się do udziału w konkursie. Może to być okazja do tego, by odkryć zalety swobodnego przemieszczania się po naszej Unii, zdobyć ważne umiejętności, poznać różnorodność i bogactwo kulturowe Europy oraz zawrzeć nowe znajomości – powiedział w wywiadze, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport unijny komisarz Tibor Navracsics.

Uczestnicy DiscoverEU będą brali udział w różnych spotkaniach i wydarzeniach zorganizowanych w czasie podróży. Co roku wydarzenia w ramach inicjatywy DiscoverEU organizowane są wokół tematu dotyczącego priorytetów Unii Europejskiej. W 2020 r. będzie to „Zrównoważona zielona Europa”.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji można składać do 28 listopada.