Poprawna pisownia jest niezwykle ważna. Świadczy ona nie tylko o naszej edukacji, ale również wpływa na postrzeganie naszych umiejętności przez innych ludzi. Dość duże grono osób ma problem z poprawnością pisania niektórych wyrazów. Dlatego też spieszymy z odpowiedzią jaka forma jest poprawna skąd czy z kąd?

Skąd czy z kąd – co to za wyraz

Skąd jest to zaimek skracający wypowiedź, nie mający wpływu na całą treść jaką chcemy przekazać. Wyróżniamy m.in. zaimki rzeczowne, dzierżawcze, zwrotne, określone, względne i pytajne, nieokreślone oraz upowszechniające i przeczące.

Skad czy z kąd?

Pisownia zaimka pytającego – skąd potrafi sprawić sporo trudności. Dlatego warto zapamiętać jego poprawną pisownię. Można używać go także jako zaprzeczenia, dla tego co ktoś powiedział. Przykład takiego zdania, w którym zaimek stanowi zaprzeczenie to : „skąd wziął się tutaj ten zeszyt? Czy Ty go tutaj przyniosłeś? ” – „ależ, skąd!”.

Skąd określa także miejsce np. miejscowość, z której pochodzimy. Na przykład użyte w zdaniu „skąd jesteś?”. Spełnia także funkcję pytajną – „skąd to wiesz?”.

Wyróżniamy następujące zaimki

– zaimki rzeczowne
– zaimki dzierżawcze (czyj, czyjś, czyjkolwiek, niczyj, jej, jego, ich, mój, twój, swój, nasz, wasz)
– zaimki zwrotne (sobie, się /siebie)
– zaimki określone (taki, taka, takie, tacy, takie, tak, tu, tam, stąd, stamtąd, tędy, wtedy, ten, ta, to, ci, tamten, tamta, tamto, tamci, tamte, ów, owa, owo, owi, owe)
– zaimki względne i pytajne (kto, co, jaki , jaka, jakie, jacy, która które, którzy, kiedy, gdzie, jak, którędy, skąd, dokąd, ile)
– zaimki nieokreślone
– zaimki upowszechniające (każdy, każda, każde, wszyscy, wszystkie, wszystko, zawsze, wszędzie)
– zaimki przeczące(nikt, nic, żaden, żadna, żadne, niczyj, nigdzie, nigdy, donikąd, nijak)

Przykłady poprawnego zastosowania “skąd” w zdaniach

  1. Skąd pochodzisz? Urodziłem się w Warszawie.
  2. Skąd przyszło Ci to do głowy? Usłyszałem to w telewizji.
  3. Ty to tutaj przywiozłeś? Nie, skąd!
  4. Nie pytaj o to skąd o tym wiem, to wiedza tajna.
  5. Nie ważne skąd to mam, ważne, że jest potrzebne.

Mamy nadzieję, że nie będziecie mieć już więcej problemu z zaimkiem skąd i poprawna pisownia tego zaimka nie będzie Wam straszna. Pamiętajcie pisze się “skąd“, a nie “z kąd“.