W sieci nie brakuje ciekawych gier i materiałów edukacyjnych dla najmłodszych. Nic dziwnego więc, że internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w ich życiu. Niestety, świadomi są tego również cyberprzestępcy, którzy coraz częściej obierają za cel właśnie młodych użytkowników internetu.

 

Dziecko korzysta z dostępu do internetu w wielu aspektach swojego życia, takich jak szkoła czy kontakty z rówieśnikami. Z jednej strony wspiera to jego rozwój, ale może też narazić na niebezpieczeństwo ze strony cyberprzestępców. Odpowiedzialny rodzic powinien upewnić się, że dziecko w pełni rozumie, jak działa cyfrowy świat oraz urządzenia i aplikacje, z których korzysta. Zapewnienie mu bezpieczeństwa wymaga zarówno nadzoru, jak i ochrony oraz zrozumienia ze strony opiekuna, w jaki sposób dziecko korzysta z internetu.

Prywatność w sieci jest istotna

Rozmowę z dzieckiem o postępowaniu w sieci należy zacząć od wyjaśnienia, że troska o prywatność informacji wpływa na bezpieczeństwo danych całej rodziny. Wiele działań w sieci wymaga udostępnienia swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy data urodzenia. Dziecko musi wiedzieć, w jakich sytuacjach można udostępniać takie informacje. W przypadku nastolatków dotyczy to również danych bankowych. Może to wydawać się oczywiste, ale muszą oni rozumieć, że informacji o swoim koncie nie wolno zdradzać nikomu za wyjątkiem zweryfikowanych, upoważnionych do tego osób. Należy też ograniczać do minimum zakres udostępnianych danych osobowych.

Określ zasady korzystania z sieci

Rodzic nie zawsze będzie w stanie kontrolować, co dziecko robi w sieci, jednak ustalenie zasad korzystania z internetu pozwoli łatwiej chronić najmłodszych. W tym celu można np. stworzyć listę dozwolonych stron i aplikacji. Podobne rozwiązania można zastosować w mediach społecznościowych, ustalając jakie treści nadają się do udostępniania i z kim mogą kontaktować się młodzi użytkownicy.

Obrona przed cyberatakami

Dodatkowo, aby utrudnić cyberprzestępcom włamanie się na konto, trzeba poznać funkcje ochronne na stronach internetowych i w aplikacjach, z których korzysta dziecko, a także aktywować dodatkowe zabezpieczenia w jego urządzeniach.

Większość osób zdaje sobie sprawę, że informacje zgromadzone w prywatnych urządzeniach i kontach internetowych to główne cele cyberprzestępców próbujących wykraść osobiste dane. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby rodzice zadbali o ochronę swojego sprzętu oraz tego, z którego korzystają dzieci. W przypadku kont internetowych, ochrona zaczyna się od silnego hasła. Za dobre praktyki uznaje się tworzenie różnych haseł dla każdego konta oraz unikanie zawierania w nich popularnych sformułowań.

Kolejnym krokiem wzmacniającym ochronę konta jest aktywowanie uwierzytelniania wieloskładniowego. Dzięki temu rozwiązaniu przy logowaniu pojawia się dodatkowy krok weryfikujący tożsamość użytkownika. Zazwyczaj wówczas wysyłany jest unikalny kod na skrzynkę e-mail lub w wiadomości tekstowej na potwierdzony przez użytkownika numer telefonu. Dopiero po wprowadzeniu takiego kodu uzyskuje się dostęp do konta. Korzystanie z uwierzytelniania wieloskładniowego rekomendowane jest szczególnie w przypadku kont finansowych.

Wiele zagrożeń może też płynąć z sieci, z której korzysta dziecko. Cyberprzestępcy często uzyskują dostęp do urządzenia ofiary przez niezabezpieczone sieci, np. publiczne Wi-Fi. Powszechną praktyką jest też tworzenie przez nich własnej sieci o łudząco podobnej do oryginalnej nazwie, w celu zmanipulowania użytkownika. Dlatego korzystając z publicznego Wi-Fi, zawsze należy potwierdzić nazwę sieci oraz dokładne dane logowania.

Monitorowanie aktywności

Nawet jeśli należące do dziecka internetowe konta są chronione, jego aktywność w sieci wciąż powinna być monitorowana. Trzeba upewnić się, że nie wchodzi na strony, które mogą stanowić zagrożenie. Należy pilnować, aby młodzież dokonywała zakupów tylko na bezpiecznych stronach. Co więcej, niedawne badanie zagrożeń przeprowadzone przez laboratorium FortiGuard firmy Fortinet pokazało, że platformy e-commerce coraz częściej stają się celem ataków hakerskich. Dochodzi do większej liczby oszustw, w których wykradane są informacje o kartach płatniczych i dane finansowe. Zalecane jest więc monitorowanie historii rachunku bankowego i odpowiednie reagowanie w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności.