500 plus dla niepełnosprawnych to kolejna obietnica, którą spełnia parta rządząca. Już na majowej konwencji obiecano wypłatę stałego dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

We wtorek 9.07.2019 r. po posiedzeniu Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program ten rozpoczyna się 1.10.2019 r. Jakie będą kryteria przyznania 500 plus dla niepełnosprawnych i od kiedy 500 plus dla dorosłych będzie wypłacane?

500 plus dla niepełnosprawnych. Wniosek już dostępny (3.09.2019)

Wniosek o 500 plus dla dorosłych jest już dostępny i możesz go wypełnić, by dostać swoje świadczenie. Można pobrać go ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w siedzibach ZUS. Rozpatrywanie wniosków zacznie się od 1 października 2019 r., ale formularz jest już dostępny.

500 plus dla niepełnosprawnych – kryterium dochodowe

Każda osoba,której dochód nie przekracza 1100zł dostanie całą kwotę czyli 500zł – to było pierwsze założenie w lipcu 2019r. Jednak w tym momencie Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez senator PiS Bogusławę Orzechowską. Wprowadzono do ustawy zasadę „złotówka za złotówkę”. Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało „w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie”. Jednak łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.

Jak zaznaczyła minister Bożena Borys-Szopa, świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
  • otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł.

Ponadto osoby posiadające wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.